Demo2 first Demo2 secondDemo2 third Demo2 four

 Comunicare, cultură şi societate. Culegere de studii
(Communication, Culture, Society. Collection of Studies)

Ed. Maria Sinaci, Cristian Măduţa

ISBN 978-615-80340-8-1 (print)
ISBN 978-615-80340-9-8 (eBook)


Prezentul volum reprezintă o culegere de studii realizate de cadre didactice din mediul academic, de la Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu şi Universitatea din Novi Sad. Majoritatea studiilor  au fost prezentate sub formă de comunicări la conferințele anuale organizate de către Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad, cu prilejul ,,Zilelor Academice Arădene”.

 

 

 
 
SERIES
 
 
JOURNALS
 
 
LIBRI
 
 
RELEVANT DOCUMENTS
 
  - Template for Humanities, B5

- Template for Engineering, Bioethics, and Medicine, B5

- Template for Humanities, A5

- Template for Engineering, Bioethics, and Medicine, A5